top of page

חדר משחקים נעים מזמין את הילד לשחק, להתפתח ולפתח את העצמאות והסקרנות שלו.

הרעיון המרכזי בשיטת הסידור לפי העקרונות המונטסוריים הוא להתחיל בתצפית על הילד, להבין מהו השלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ומה מעניין אותו, ובהתאם לכך לייצר את הסביבה המתאימה לו ביותר.

לשם כך, נתחיל במיון המשחקים במטרה להשאיר רק את המשחקים אשר אכן נמצאים בשימוש, שאינם שבורים/מקולקלים/חסרים, כך שיוכלו לאפשר לילד חוויית משחק שאיננה מתסכלת. על המדפים נניח מספר מצומם של משחקים בתצוגה ברורה התואמת את שלבי ההתפתחות ואת תחומי העניין של הילדים.

את יתר המשחקים בבית נאחסן באיחסון שקט (פוסט מפורט על האיחסון השקט אפשר למצוא בבלוג). בשל צרכיהם המשתנים של הילדים, בהתאם לצורך, נבצע רוטציות במשחקי הילדים.

bottom of page