top of page
Copy of peleg elkalay-164.jpg

לילדים בגיל הרך יש תקופת רגישות לסדר וארגון , ולכן הם זקוקים לסדר חיצוני כדי לייצר סדר פנימי.
הסדר עוזר להם לייצר וודאות, מביא איתו את הצפוי ולכן נותן להם תחושת ביטחון.
מתוך הסדר החיצוני הילד יכול להרגיש חופשי ולהתנסות לבחור ולחקור את הסביבה.


בגיל הרך חשוב מאד לייצר סדר חיצוני שבא לידי ביטוי בעיקר בסביבת הילד - בכל המקומות בהם הוא לומד, משחק וחי.
גם ברמת הארגון של הסביבה וגם בסדר הפעולות שנעשות ברצף הגיוני וחוזר על עצמו.


ילד שחי בסביבה שיש בה סדר חיצוני יקבל מענה לצורך שיש לו, ועל ידי כך יהיה מסוגל לפתח סדר פנימי , ובשלב הבא יוכל לייצר פעולות של תכנון וסידור.

bottom of page