top of page
Copy of _DSC0933.jpg

ילדים דורשים עצמאות מגיל מאד צעיר וכאשר הם חיים בסביבה שמאפשרת את זה הם משתמשים בעצמאות שלהם כדי שיוכלו לספק את הסקרנות שלהם להגיע למיצוי הפוטנציאל.

מונטסורי אמרה: "מילים אלו מביעות את הצורך הפנימי ביותר של הילד- עזרו לי לעשות זאת בעצמי"


הדרך שלנו לעזור לילד להיות עצמאי היא להתאים לו את הסביבה הביתית ולתווך לו את העולם, זה יכול להיות דרך שרפרף במטבח כדי שיוכל למזוג לעצמו מים או מתלה בגובה שלו שיוכל לתלות את התיק שלו כשהוא חוזר מהגן.

bottom of page