top of page
Copy of _DSC0716.jpg

הסקרונות היא צורך חזק וממשי להתפתחות התקינה של הילד ולכן אנחנו בתור ההורים של אותו ילד צריכים לדאוג לספק לו מקום שבו יוכל להתשמש בסקרנות הזאת, אנחנו צריכים לעודד את הסקרנות הזאת ולדאוג שהניצוץ בעיניים שלו לעולם לא יכבה.


הדרך שנוכל לעשות זאת בבית היא על ידי יצירה של סביבה ביתית שמעניינת אותו, גורמת לו לשאול שאלות ולגלות את התשובות בעצמו דרך חקירת הסביבה.

bottom of page