top of page
Copy of DSC01039.jpg

אולי שכחנו את זה אבל בכל אחד ואחד מאיתנו קיימת יצירתיות והיא מתבטאת באופן שונה.
יש אנשים יותר יצירתיים בתחום האומנות, וכאלה שיותר יצירתיים בתחום הכתיבה או החשבון או בכל תחום אחר.


היכולת שלנו לבטא את היצירתיות שלנו היא זו שמביאה אותנו לידי הנאה וגורמת לנו להגיע לשלבים גבוהים יותר של למידה ועשייה מתוך הנעה פנימית.


חשוב מאד לאפשר לילד להכיר את עצמו ואת הנטיות שלו מתוך התנסות מעשית בחומים רבים ככל האפשר כדי שיוכל לגלות את היצירתיות שלו ויזהה את התחום בו הוא מביא את עצמו לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר.

בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
bottom of page